Skovsende Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2019
 • CVR 40642013

Virksomheden Skovsende Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vamdrup. De blev etableret i 30. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -59.453 DKK, mens den i 2021 var på 181.238 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 310.677 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

311’ DKK

+938%

Egenkapital

1.679’ DKK

+18%

Omsætning

-

Resultat før skat

273’ DKK

+430%

Årets resultat

2022310.677 DKK
202129.927 DKK
2020474.866 DKK
201927.763 DKK

Likviditetsgrad

37 %

+201%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-184%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

52 %

+54%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.244’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-59’ DKK

-133%

Gældsforpligtelser

1.565’ DKK

-44%

Tilgodehavende

145’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -59’
  -
  -28’
  -
  -87’
  -
  -
  407’
  407’
  273’
  -
  273’
  -38’
  311’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.056’
  1.043’
  -
  -
  1.043’
  3.099’
  -
  -
  -
  -
  16’
  145’
  3.244’
  40’
  752’
  59’
  -
  1.679’
  -
  1.679’
  -
  -
  1.176’
  -
  -
  -
  1.176’
  170’
  -
  -
  -
  10’
  -
  389’
  3.244’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skovsende Holding ApS 05.07.2019
Malermester Alf Skovsende ApS 30.06.2019 04.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Riglandsegvej 11 · DK-6580 Vamdrup 30.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.07.2019
433410 Malerforretninger 30.06.2019 04.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-05 05.07.2019
2019-06-30 30.06.2019 04.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 30.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Alf Skovsende 30.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alf Skovsende 30.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skovsende Holding ApS

Riglandsegvej 11
6580 Vamdrup

CVR

40642013

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2019

P-nummer

1024851342

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering og udlejning af fast ejendom, samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-