Balling Brands Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jul. 2019
 • CVR 40641742

Virksomheden Balling Brands Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 4. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.509 DKK, mens den i 2021 var på -6.023 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 678.685 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

679’ DKK

+45%

Egenkapital

2.798’ DKK

+25%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

671’ DKK

+50%

Årets resultat

2022678.685 DKK
2021466.597 DKK
2020292.998 DKK

Likviditetsgrad

703 %

-24%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.006’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.459’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  70’
  -94’
  704’
  680’
  671’
  -
  671’
  -7’
  679’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.547’
  -
  -
  1.547’
  1.547’
  -
  -
  323’
  27’
  669’
  1.459’
  3.006’
  40’
  1.705’
  114’
  -
  2.798’
  -
  2.798’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  7’
  201’
  208’
  3.006’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Balling Brands Holding ApS 04.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sandtoften 12 · DK-2820 Gentofte 01.07.2020
Tagensvej 85G · DK-2200 København N 04.07.2019 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-04 04.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 04.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Charlotte Nordbæk Hansen 04.07.2019
Christian Eli Hansen 04.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Eli Hansen 04.07.2019
Charlotte Nordbæk Hansen 04.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Balling Brands Holding ApS

Sandtoften 12
2820 Gentofte

CVR

40641742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juli 2019

P-nummer

1024851113

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber samt at drive agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller