Top Taxi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2019
 • CVR 40638377

Virksomheden Top Taxi ApS befinder sig i branchen "Taxikørsel" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 27. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 254.608 DKK, mens den i 2021 var på 306.297 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 86.204 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Dragoslav Popovic.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

86’ DKK

+31%

Egenkapital

296’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

112’ DKK

+31%

Årets resultat

202286.204 DKK
202165.580 DKK
202099.710 DKK
2019-14.951 DKK

Likviditetsgrad

149 %

+16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

14 %

+17%
God

Soliditetsgrad

36 %

+32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

820’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

255’ DKK

-17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

780’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  255’
  -128’
  -10’
  -
  116’
  -
  -4’
  -
  -4’
  112’
  -
  112’
  -26’
  86’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  648’
  132’
  780’
  820’
  40’
  256’
  -
  -
  296’
  -
  296’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  523’
  820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Top Taxi ApS 27.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Langesvej 24 · DK-3400 Hillerød 01.10.2020
Langesvej 24 · DK-3400 Hillerød 27.06.2019 30.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
493200 Taxikørsel 27.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-27 27.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 27.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dragan Popovic 01.09.2023
Dragoslav Popovic 27.06.2019
Dragoslav Popovic 27.06.2019 01.09.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dragoslav Popovic 27.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Top Taxi ApS

Langesvej 24
3400 Hillerød

CVR

40638377

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2019

P-nummer

1024847000

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

493200
Taxikørsel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsmæssige persontransport som taxi og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-