Enzo Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2019
 • CVR 40634576

Virksomheden Enzo Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 29. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 381.832 DKK, mens den i 2021 var på 382.575 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.334 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+108%

Egenkapital

158’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+111%

Årets resultat

20221.334 DKK
2021-16.767 DKK
20207.572 DKK
2019121.668 DKK

Likviditetsgrad

27 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-4%
Svag

Soliditetsgrad

2 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7.407’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

382’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

6.997’ DKK

+2%

Tilgodehavende

1.150’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  382’
  -
  -162’
  -
  220’
  0
  -
  -
  0
  2’
  -
  2’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  6.256’
  -
  -
  -
  -
  6.256’
  -
  -
  -
  376’
  761’
  1.150’
  7.407’
  40’
  114’
  -
  -
  158’
  -
  158’
  251’
  251’
  2.637’
  -
  -
  13’
  2.762’
  -
  -
  -
  -
  -
  3.739’
  4.235’
  7.407’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Enzo Ejendomme ApS 29.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Læsøvej 7 · DK-8382 Hinnerup 29.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 29.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-29 29.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 29.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Vincenzo Santangelo 29.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vincenzo Santangelo 29.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Enzo Ejendomme ApS

Læsøvej 7
8382 Hinnerup

CVR

40634576

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2019

P-nummer

1024841649

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt investeringsvirksomhed i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-