Thomas Guldmann Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2019
 • CVR 40632220

Virksomheden Thomas Guldmann Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Støvring. De blev etableret i 1. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.783 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

-93%

Egenkapital

147’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

-92%

Årets resultat

202113.783 DKK
2020206.417 DKK

Likviditetsgrad

446 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

65 %

-33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

227’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

80’ DKK

Tilgodehavende

76’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  18’
  18’
  18’
  -
  18’
  -4’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  151’
  -
  -
  151’
  151’
  -
  -
  -
  5’
  71’
  76’
  227’
  40’
  -4’
  -
  -
  147’
  -
  147’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  227’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Thomas Guldmann Holding ApS 01.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bæveren 19 · DK-9530 Støvring 01.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-01 01.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Guldmann 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Guldmann 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Thomas Guldmann Holding ApS

Bæveren 19
9530 Støvring

CVR

40632220

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2019

P-nummer

1024838990

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas.guldmann@hotmail.com

Telefon

29867636

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt foretage formueanbringelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-