Komplementarselskabet Thusgaard El-Center ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2019
 • CVR 40628487

Virksomheden Komplementarselskabet Thusgaard El-Center ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Struer. De blev etableret i 1. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 11.327 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-25%

Egenkapital

84’ DKK

+16%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

15’ DKK

-25%

Årets resultat

202211.327 DKK
202115.118 DKK
202017.176 DKK

Likviditetsgrad

7.616 %

+285%
God

Afkastningsgrad

16 %

-32%
God

Soliditetsgrad

89 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

94’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

10’ DKK

-21%

Tilgodehavende

94’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  0
  -
  0
  15’
  -
  15’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  42’
  94’
  94’
  40’
  44’
  -
  -
  84’
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  94’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Komplementarselskabet Thusgaard El-Center ApS 01.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 14 · DK-7600 Struer 01.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-01 01.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 01.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Per Thusgaard Andersen 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Thusgaard Andersen 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Komplementarselskabet Thusgaard El-Center ApS

Industrivej 14
7600 Struer

CVR

40628487

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2019

P-nummer

1024835371

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være komplementar i Thusgaard El-Center K/S samt at være administrator for dette selskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-