Love Child ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2019
 • CVR 40628193

Virksomheden Love Child ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 1. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.825 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 120.163 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

120’ DKK

+257%

Egenkapital

197’ DKK

+156%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022120.163 DKK
202133.683 DKK
20203.123 DKK

Likviditetsgrad

3.602 %

+590%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

203’ DKK

+151%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

203’ DKK

+870%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  103’
  203’
  203’
  40’
  157’
  -
  -
  197’
  -
  197’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Love Child ApS 01.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Humlebækgade 16 · DK-2200 København N 01.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-01 01.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion 01.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Brian Schøler 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Schøler 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Love Child ApS

Humlebækgade 16
2200 København N

CVR

40628193

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2019

P-nummer

1024834197

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede selskaber samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-