Kroos Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2019
 • CVR 40627065

Virksomheden Kroos Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 1. juli 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.867 DKK, mens den i 2021 var på -2.415 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.549 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

92’ DKK

+10%

Egenkapital

46’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+10%

Årets resultat

202291.549 DKK
202183.484 DKK
202013.040 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-18 %

-187%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-226%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

33’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  0
  -
  -
  -8’
  -
  0
  100’
  100’
  92’
  -
  92’
  -
  92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  -
  -
  -
  33’
  33’
  46’
  40’
  -24’
  30’
  -
  46’
  -
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kroos Holding ApS 01.07.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Tårnbypark Alle 4B · DK-2770 Kastrup 20.05.2023
Christian IX's Gade 6 · DK-1111 København K 15.10.2020 19.05.2023
Rosengården 14A · DK-1174 København K 01.07.2019 14.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-07-01 01.07.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.07.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Elof Kroos 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Elof Kroos 01.07.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kroos Holding ApS

Tårnbypark Alle 4
2770 Kastrup

CVR

40627065

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2019

P-nummer

1024833379

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@kroos.dk

Telefon

40644579

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-