3 Feet High Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2019
 • CVR 40626689

Virksomheden 3 Feet High Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 24. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.573 DKK, mens den i 2021 var på -5.379 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 194.737 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

195’ DKK

+105%

Egenkapital

267’ DKK

+106%

Omsætning

-

Resultat før skat

193’ DKK

+105%

Årets resultat

2022194.737 DKK
202195.089 DKK
2020-4.426 DKK
2019-1.464 DKK

Likviditetsgrad

522 %

+68%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

320’ DKK

+87%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

280’ DKK

+113%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -1’
  193’
  -
  193’
  -1’
  195’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  159’
  280’
  320’
  40’
  168’
  59’
  -
  267’
  -
  267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  54’
  320’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
3 Feet High Holding ApS 24.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
L.I. Brandes Alle 3 · DK-1956 Frederiksberg C 24.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-24 24.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Bruhn Svendsen 24.06.2019
Lasse Anker Bruhn Svendsen 24.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Bruhn Svendsen 24.06.2019
Lasse Anker Bruhn Svendsen 24.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

3 Feet High Holding ApS

L.I. Brandes Alle 3
1956 Frederiksberg C

CVR

40626689

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2019

P-nummer

1024832542

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja