SL Kalundborg Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2019
 • CVR 40620583

Virksomheden SL Kalundborg Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Dyrlæger" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 25. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 285.220 DKK, mens den i 2021 var på 259.746 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -79.370 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-79’ DKK

-102%

Egenkapital

9.941’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-75’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-79.370 DKK
20214.480.059 DKK
2020-104.896 DKK
20193.594.888 DKK

Likviditetsgrad

2.585 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.655’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

285’ DKK

+10%

Gældsforpligtelser

2.714’ DKK

-4%

Tilgodehavende

5.287’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  285’
  -
  -299’
  -
  -14’
  -
  -61’
  -
  -61’
  -75’
  -
  -75’
  -4’
  -79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.367’
  -
  -
  -
  -
  7.367’
  -
  -
  -
  178’
  752’
  5.287’
  12.655’
  40’
  4.942’
  150’
  -
  9.941’
  -
  9.941’
  -
  -
  2.510’
  -
  -
  -
  2.510’
  -
  146’
  -
  4’
  18’
  41’
  205’
  12.655’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SL Kalundborg Ejendomme ApS 06.09.2019
Kalundborg Dyrehospital ApS 25.06.2019 05.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Elmegade 29 · DK-4400 Kalundborg 25.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
750000 Dyrlæger 25.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-06 06.09.2019
2019-06-25 25.06.2019 05.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den administrerende direktør. 25.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Sonny Liston 25.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sonny Liston 25.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SL Kalundborg Ejendomme ApS

Elmegade 29
4400 Kalundborg

CVR

40620583

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2019

P-nummer

1024826178

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

750000
Dyrlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive dyrlægeklinik og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den administrerende direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-