SP Klima-Service ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2019
 • CVR 40618996

Virksomheden SP Klima-Service ApS befinder sig i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger" og har adresse i Arden. De blev etableret i 27. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.240.773 DKK, mens den i 2020 var på 941.333 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 267.097 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Steen Rønde Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

267’ DKK

+106%

Egenkapital

711’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

342’ DKK

+106%

Årets resultat

2021267.097 DKK
2020129.389 DKK
20194.857 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

28 %

+63%
God

Soliditetsgrad

57 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.258’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

1.241’ DKK

+32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.241’
  -862’
  -31’
  -
  347’
  -
  -5’
  -
  -5’
  342’
  -
  342’
  -
  267’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  219’
  219’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  219’
  25’
  173’
  -
  88’
  748’
  -
  1.258’
  40’
  421’
  250’
  -
  711’
  -
  711’
  49’
  49’
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  -
  82’
  148’
  223’
  498’
  1.258’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SP Klima-Service ApS 27.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakken 3 · DK-9510 Arden 27.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
432200 VVS- og blikkenslagerforretninger 27.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-27 27.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 27.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Steen Rønde Pedersen 27.06.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Cold Stone Holding ApS 07.11.2019
Steen Rønde Pedersen 27.06.2019 07.11.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Rønde Pedersen 27.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SP Klima-Service ApS

Solbakken 3
9510 Arden

CVR

40618996

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2019

P-nummer

1024824450

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432200
VVS- og blikkenslagerforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

koeligsteen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg og service af køle- og varmeenheder og herved beslægtede opgaver.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-