ARAL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jun. 2019
 • CVR 40604863

Virksomheden ARAL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Borup. De blev etableret i 5. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.561 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.281.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.281’ DKK

> +999%

Egenkapital

3.869’ DKK

+558%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.292’ DKK

> +999%

Årets resultat

20223.281.125 DKK
2021-3.750 DKK
20200 DKK
20190 DKK

Likviditetsgrad

38.394 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+36%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+85%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.879’ DKK

+255%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-128%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.839’ DKK

+668%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  0
  -7’
  -
  -7’
  3.292’
  -
  3.292’
  -11’
  3.281’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  210’
  3.100’
  527’
  3.839’
  3.879’
  50’
  3.760’
  59’
  -
  3.869’
  -
  3.869’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  3.879’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARAL Holding ApS 05.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Krotoften 20 · DK-4140 Borup 24.03.2020
Parkvej 81 · DK-4140 Borup 05.06.2019 23.03.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-05 05.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 05.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Abdul Rahman Hikmat 05.06.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Abdul Rahman Hikmat 05.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARAL Holding ApS

Krotoften 20
4140 Borup

CVR

40604863

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. juni 2019

P-nummer

1024807424

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nammeq@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-