Jimi Kristensen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2019
 • CVR 40604324

Virksomheden Jimi Kristensen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 24. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -21.742 DKK, mens den i 2021 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 713.800 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

714’ DKK

> +999%

Egenkapital

754’ DKK

> +999%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

709’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022713.800 DKK
2021-2 DKK
2020-39 DKK

Likviditetsgrad

197 %

-85%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

83 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

910’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-22’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

308’ DKK

+849%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -22’
  -
  -
  22’
  -22’
  -
  -1’
  -
  -1’
  709’
  -
  709’
  -5’
  714’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  602’
  602’
  -
  -
  -
  -
  -
  308’
  910’
  40’
  714’
  -
  -
  754’
  -
  754’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  157’
  910’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jimi Kristensen Holding ApS 24.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bakketoppen 4 · DK-6000 Kolding 30.01.2023
Donsvej 17 · DK-6040 Egtved 24.06.2019 29.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-25 25.06.2019
2019-06-24 24.06.2019 24.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jimi Kristensen 24.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimi Kristensen 24.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jimi Kristensen Holding ApS

Bakketoppen 4
6000 Kolding

CVR

40604324

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2019

P-nummer

1024806940

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jimi@volkerts.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-