BaadeOg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2019
 • CVR 40597794

Virksomheden BaadeOg ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 17. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.647 DKK, mens den i 2021 var på -14.615 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.647 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+61%

Egenkapital

72’ DKK

+257%

Omsætning

-6’ DKK

-105%

Resultat før skat

-6’ DKK

+61%

Årets resultat

2022-5.647 DKK
2021-14.615 DKK
2020-21.908 DKK
201916.946 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-8 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+580%
God

Overskudsgrad

100 %

+833%
God

Balance

72’ DKK

-47%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+61%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

72’ DKK

-47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -6’
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  72’
  72’
  40’
  32’
  -
  -
  72’
  -
  72’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BaadeOg ApS 17.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Søkæret 8 · DK-3200 Helsinge 17.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 17.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-17 17.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør 17.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Nanna Søeberg 17.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nanna Søeberg 17.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BaadeOg ApS

Søkæret 8
3200 Helsinge

CVR

40597794

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2019

P-nummer

1024799421

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Baadeog.nu ApS
 • Sejl & Vind ApS

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

nanna@arkingbyg.dk

Telefon

61406947

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at udføre aktiviteter indenfor sejlads mv.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-