Fjas Holding apS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2019
 • CVR 40597573

Virksomheden Fjas Holding apS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødekro. De blev etableret i 20. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.563 DKK, mens den i 2021 var på -6.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.058.696 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.059’ DKK

+96%

Egenkapital

4.414’ DKK

+29%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.056’ DKK

+97%

Årets resultat

20221.058.696 DKK
2021539.710 DKK
2020641.930 DKK
2019261.764 DKK

Likviditetsgrad

547 %

+41%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.697’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.548’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  1.068’
  1.063’
  1.056’
  -
  1.056’
  -3’
  1.059’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.149’
  -
  -
  3.149’
  3.149’
  -
  -
  57’
  -
  1.157’
  1.548’
  4.697’
  40’
  4.315’
  59’
  -
  4.414’
  -
  4.414’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  283’
  4.697’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fjas Holding apS 20.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Arnhøjvej 13 · DK-6230 Rødekro 20.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-20 20.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 20.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Karlsen 20.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Karlsen 20.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fjas Holding apS

Arnhøjvej 13
6230 Rødekro

CVR

40597573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2019

P-nummer

1024798948

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i for-bindelse hermed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-