PHOTO1826 APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2019
 • CVR 40597026

Virksomheden PHOTO1826 APS befinder sig i branchen "Fotografisk virksomhed" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 13. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -54.821 DKK, mens den i 2021 var på 741.243 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -43.530 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-44’ DKK

+63%

Egenkapital

197’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-56’ DKK

+63%

Årets resultat

2022-43.530 DKK
2021-116.401 DKK
2020316.779 DKK

Likviditetsgrad

2.993 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

43 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

462’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-55’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

265’ DKK

Tilgodehavende

462’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -55’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -56’
  -
  -56’
  -12’
  -44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  450’
  462’
  462’
  40’
  157’
  -
  -
  197’
  -
  197’
  -
  -
  -
  -
  250’
  -
  250’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  462’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PHOTO1826 APS 13.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Havdrupvej 107 · DK-2700 Brønshøj 19.05.2022
Måløv Byvej 229 · DK-2760 Måløv 12.09.2019 18.05.2022
Havdrupvej 107 · DK-2700 Brønshøj 13.06.2019 11.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
742000 Fotografisk virksomhed 13.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-13 13.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktionen 13.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Ranum Nielsen 01.07.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Ranum Nielsen 13.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PHOTO1826 APS

Havdrupvej 107
2700 Brønshøj

CVR

40597026

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2019

P-nummer

1024798565

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

742000
Fotografisk virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@photo1826.com

Telefon

60202029

Hjemmeside

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg og fragt af fotografi og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-