Rundlin Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2019
 • CVR 40592822

Virksomheden Rundlin Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 18. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.625 DKK, mens den i 2022 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -206.615 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-207’ DKK

-197%

Egenkapital

479’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-206’ DKK

-197%

Årets resultat

2023-206.615 DKK
2022213.412 DKK
2021542.778 DKK
202066.346 DKK

Likviditetsgrad

362 %

+288%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-70%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

87 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

549’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

252’ DKK

+254%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  3’
  -1’
  -204’
  -201’
  -206’
  -
  -206’
  0
  -207’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  296’
  -
  -
  296’
  296’
  -
  -
  60’
  -
  101’
  252’
  549’
  40’
  95’
  88’
  -
  479’
  -
  479’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  70’
  549’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rundlin Holding ApS 18.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stenkløvervej 6 · DK-8830 Tjele 20.12.2023
Fristruphøjvej 216B · DK-8800 Viborg 18.06.2019 19.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-18 18.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 18.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kent Rundlin 18.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kent Rundlin 18.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rundlin Holding ApS

Stenkløvervej 6
8830 Tjele

CVR

40592822

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2019

P-nummer

1024793369

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-