Neowshop ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jun. 2019
 • CVR 40587535

Virksomheden Neowshop ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Vallensbæk Strand. De blev etableret i 13. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -39.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-39’ DKK

-95%

Egenkapital

39’ DKK

-65%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

-95%

Årets resultat

2022-39.000 DKK
2021-20.000 DKK
2020-5.000 DKK
2019-95.360 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-100 %

-452%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -39’
  -
  -39’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  39’
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  39’
  -
  -39’
  -
  39’
  -
  39’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Neowshop ApS 26.10.2020
Watching ApS 13.06.2019 25.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Margrethevænget 15 · DK-2665 Vallensbæk Strand 13.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 13.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-26 26.10.2020
2019-06-13 13.06.2019 25.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
John Sina Mashadi 13.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Sina Mashadi 13.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Neowshop ApS

Margrethevænget 15
2665 Vallensbæk Strand

CVR

40587535

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juni 2019

P-nummer

1024787032

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på udarbejdelse af applikationer til brug for virksomheders markedsføring samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-