JackV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jun. 2019
 • CVR 40587047

Virksomheden JackV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Valby. De blev etableret i 14. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.290 DKK, mens den i 2022 var på -39.438 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.182 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

+87%

Egenkapital

2.766’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-42.182 DKK
2022-321.303 DKK
20213.338.414 DKK
2020-17.839 DKK

Likviditetsgrad

216 %

-37%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+89%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.996’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

496’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -33’
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.500’
  2.500’
  233’
  -
  -
  -
  263’
  496’
  2.996’
  40’
  2.604’
  122’
  -
  2.766’
  -
  2.766’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  229’
  2.996’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JackV ApS 14.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Paradisæblevej 22 · DK-2500 Valby 18.03.2022
Paradisæblevej 22 · DK-2500 Valby 10.03.2022 17.03.2022
Paradisæblevej 22 · DK-2500 Valby 22.06.2021 09.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-14 14.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Claus Schack 14.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Schack 14.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JackV ApS

Paradisæblevej 22
2500 Valby

CVR

40587047

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juni 2019

P-nummer

1024786176

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cs@prodata.dk

Telefon

27291171

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-