Gæstgivergaarden Gandrup A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 12. jun. 2019
 • CVR 40582223

Virksomheden Gæstgivergaarden Gandrup A/S befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Gandrup. De blev etableret i 12. juni 2019 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.673.255 DKK, mens den i 2021 var på 4.590.278 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.225 DKK.

Medarbejderstaben består af 47 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Højer.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

97’ DKK

-90%

Egenkapital

2.669’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

126’ DKK

-90%

Årets resultat

202297.225 DKK
2021993.051 DKK
2020411.284 DKK
2019763.866 DKK

Likviditetsgrad

66 %

-16%
Svag

Afkastningsgrad

3 %

-85%
Svag

Soliditetsgrad

38 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.992’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

3.673’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

4.323’ DKK

-11%

Tilgodehavende

764’ DKK

-35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.673’
  -3.051’
  -425’
  -
  197’
  0
  -72’
  -
  -72’
  126’
  -
  126’
  -28’
  97’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  62’
  62’
  -
  235’
  -
  6.166’
  -
  -
  -
  -
  6.228’
  94’
  348’
  -
  112’
  42’
  764’
  6.992’
  400’
  2.269’
  -
  -
  2.669’
  -
  2.669’
  -
  -
  3.166’
  -
  -
  -
  3.166’
  -
  -
  341’
  -
  128’
  513’
  1.157’
  6.992’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gæstgivergaarden Gandrup A/S 12.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Stationsvej 9 · DK-9362 Gandrup 02.09.2020
Stationsvej 9 · DK-9362 Gandrup 12.09.2019 01.09.2020
Stationsvej 9 · DK-9362 Gandrup 12.06.2019 11.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 12.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-12 12.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 12.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 12.06.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Niels Tetzlaff 12.06.2019
Jens Kousholt Højer 12.06.2019
Jakob Juul Vinkler 12.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Højer 12.06.2019
Michael Højer Kristensen 12.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Højer Kristensen 12.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gæstgivergaarden Gandrup A/S

Stationsvej 9
9362 Gandrup

CVR

40582223

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

12. juni 2019

P-nummer

1024779722

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@gaestgivergaardengandrup.dk

Telefon

98255050

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

47

Reklamebeskyttelse

Ja