Najim Capital Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 2019
 • CVR 40576126

Virksomheden Najim Capital Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 7. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.234.978 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.235’ DKK

+57%

Egenkapital

3.409’ DKK

+49%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.232’ DKK

Årets resultat

20221.234.978 DKK
2021787.819 DKK
2020-2.864 DKK
2019-17.235 DKK

Likviditetsgrad

94 %

+3%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.893’ DKK

+58%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

454’ DKK

+196%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.250’
  1.250’
  1.232’
  -
  1.232’
  -
  1.235’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.439’
  -
  -
  3.439’
  3.439’
  -
  -
  421’
  -
  32’
  454’
  3.893’
  40’
  3.251’
  118’
  -
  3.409’
  -
  3.409’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  479’
  484’
  3.893’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Najim Capital Holding ApS 07.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Københavnsvej 103 · DK-4000 Roskilde 25.01.2021
Københavnsvej 103 · DK-4000 Roskilde 07.06.2019 24.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 07.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-07 07.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 07.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Dawan Ata Mohammad Abdulla 07.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dawan Ata Mohammad Abdulla 07.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Najim Capital Holding ApS

Københavnsvej 103
4000 Roskilde

CVR

40576126

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 2019

P-nummer

1024772671

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-