Lisbeth Lykke Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2019
 • CVR 40575030

Virksomheden Lisbeth Lykke Holding ApS befinder sig i branchen "Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv." og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -19.600 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

+148%

Egenkapital

31’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

7’ DKK

+142%

Årets resultat

20228.251 DKK
2021-17.144 DKK
20200 DKK
2019-3 DKK

Likviditetsgrad

14 %

+359%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

55 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

57’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

+496%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  7’
  -
  7’
  -1’
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  53’
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  57’
  40’
  -9’
  -
  -
  31’
  -
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  1’
  -
  2’
  -
  26’
  57’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lisbeth Lykke Holding ApS 01.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Alpedalsvej 107B · DK-6000 Kolding 22.04.2021
Holbergsvej 6 · DK-6000 Kolding 06.12.2020 21.04.2021
Skadevej 14 · DK-6000 Kolding 01.06.2019 05.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 01.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-01 01.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lykke Vesta Thomsen 01.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lykke Vesta Thomsen 01.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lisbeth Lykke Holding ApS

Alpedalsvej 107
6000 Kolding

CVR

40575030

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2019

P-nummer

1024772167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

869010
Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@lykkehjertesjael.dk

Telefon

50547173

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets primære formål er helt eller delvist at eje aktier eller anparter i kapitalselskaber, samt hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-