Tommy Søndergaard Larsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2019
 • CVR 40569081

Virksomheden Tommy Søndergaard Larsen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejby. De blev etableret i 3. juni 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.542 DKK, mens den i 2021 var på -7.060 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-98%

Egenkapital

705’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-103%

Årets resultat

2022990 DKK
202149.915 DKK
202025.324 DKK
2019115.334 DKK

Likviditetsgrad

1.319 %

+34%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

744’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

508’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -3’
  8’
  5’
  -1’
  -
  -1’
  -2’
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  -
  -
  235’
  235’
  -
  -
  12’
  -
  493’
  508’
  744’
  40’
  665’
  -
  -
  705’
  -
  705’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  32’
  39’
  744’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tommy Søndergaard Larsen Holding ApS 03.06.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Åmosevejen 4 · DK-3210 Vejby 03.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-03 03.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.06.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.06.2019

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Søndergaard Larsen 03.06.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tommy Søndergaard Larsen 03.06.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tommy Søndergaard Larsen Holding ApS

Åmosevejen 4
3210 Vejby

CVR

40569081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2019

P-nummer

1024765292

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt lignende investeringer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-