I7 Works ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2019
 • CVR 40565361

Virksomheden I7 Works ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 24. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 123.362 DKK, mens den i 2021 var på -63.163 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 119.235 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

119’ DKK

+289%

Egenkapital

-19’ DKK

+71%

Omsætning

207’ DKK

+352%

Resultat før skat

119’ DKK

+289%

Årets resultat

2022119.235 DKK
2021-63.163 DKK
2020-89.432 DKK
2019-71.876 DKK

Likviditetsgrad

48 %

-16%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

703 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

-108 %

-46%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

60 %

+143%
God

Balance

18’ DKK

-80%

Bruttofortjeneste

123’ DKK

+295%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

18’ DKK

-80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  207’
  123’
  -
  -
  84’
  123’
  -
  -4’
  -
  -4’
  119’
  -
  119’
  -
  119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  18’
  18’
  -
  119’
  -
  -138’
  -19’
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  18’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
I7 Works ApS 24.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hammersvej 6A · DK-3480 Fredensborg 24.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-24 24.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 24.05.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Søren Hesselberg-Thomsen 24.05.2019
Flemming Madsen 24.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Hesselberg-Thomsen 24.05.2019
Flemming Madsen 24.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Hesselberg-Thomsen 24.05.2019
Flemming Madsen 24.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

I7 Works ApS

Hammersvej 6
3480 Fredensborg

CVR

40565361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2019

P-nummer

1024760959

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at skabe fremtiden igennem projekter inden for de 7i´er. Ideas, Innovations, Inventions, Integrations, Investments, Iterations & Implementations. Projekterne realiseres igennem koncepter, som sætter fremtidens standarder i behovsopfyldelse inden for sit område. Projekterne sættes i drift i egen virksomhed og/eller sælges til eksisterende virksomheder/institutioner, der herefter selv driver projekterne videre enten alene eller i samarbejde med I7 Works.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej