Softtec ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2019
 • CVR 40563490

Virksomheden Softtec ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 29. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 160.593 DKK, mens den i 2022 var på 60.612 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 329.263 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

329’ DKK

+403%

Egenkapital

2.223’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

392’ DKK

+460%

Årets resultat

2023329.263 DKK
2022-108.751 DKK
2021447.406 DKK
2020401.323 DKK
2019318.202 DKK

Likviditetsgrad

1.720 %

+83%
God

Afkastningsgrad

7 %

+131%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.301’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

161’ DKK

+165%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.334’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  161’
  -
  -
  -
  161’
  231’
  -
  -
  231’
  392’
  -
  392’
  -63’
  329’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  766’
  -
  -
  -
  200’
  966’
  -
  39’
  -
  26’
  93’
  1.334’
  2.301’
  40’
  2.133’
  50’
  -
  2.223’
  -
  2.223’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  78’
  2.301’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Softtec ApS 29.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Godthåbs Alle 9 · DK-4700 Næstved 29.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 29.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-29 29.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Torben Fallmann Bech 29.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Fallmann Bech 29.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Softtec ApS

Godthåbs Alle 9
4700 Næstved

CVR

40563490

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2019

P-nummer

1024757710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tfb@softtec.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive IT virksomhed, samt hertil knyttede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-