Contempehrary ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2019
 • CVR 40561560

Virksomheden Contempehrary ApS befinder sig i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n." og har adresse i Nykøbing Sj. De blev etableret i 27. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -64.787 DKK, mens den i 2021 var på -130.296 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -133.945 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Sabine Franciska Harboe. I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Tobias Noe Harboe.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-134’ DKK

+25%

Egenkapital

-408’ DKK

-50%

Omsætning

-

Resultat før skat

-134’ DKK

+24%

Årets resultat

2022-133.945 DKK
2021-178.580 DKK
2020-113.763 DKK
2019-24.308 DKK

Likviditetsgrad

15 %

+286%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-36 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-122 %

-9%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

335’ DKK

+38%

Bruttofortjeneste

-65’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

114’ DKK

+457%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -65’
  -17’
  -41’
  -
  -122’
  -
  -12’
  -
  -12’
  -134’
  -
  -134’
  0
  -134’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  87’
  106’
  -
  193’
  -
  -
  28’
  28’
  221’
  -
  12’
  -
  18’
  84’
  114’
  335’
  40’
  -448’
  -
  -
  -408’
  -
  -408’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  731’
  743’
  335’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Contempehrary ApS 04.10.2019
Contempehrary Eats ApS 27.05.2019 03.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Annebergparken 28A · DK-4500 Nykøbing Sj 06.07.2020
Kolåsvej 1 · DK-4540 Fårevejle 24.10.2019 05.07.2020
Baadehavnsvej 9 · DK-4220 Korsør 27.05.2019 23.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 27.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-04 04.10.2019
2019-05-27 27.05.2019 03.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af bestyrelsesmedlemmer hver for sig eller af en direktør alene. 27.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Sabine Franciska Harboe 27.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tobias Noe Harboe 30.12.2020
Tobias Noe Harboe 06.07.2020 29.12.2020
Tobias Noe Harboe 15.01.2020 15.03.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Contempehrary ApS

Annebergparken 28
4500 Nykøbing Sj

CVR

40561560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2019

P-nummer

1024755637

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463890
Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contact@contempehrary.com

Telefon

51938373

Formål

Virksomhedens formål er udvikle, producere og sælge tempeh, samt andre typer grøntbaserede fødevarer og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af bestyrelsesmedlemmer hver for sig eller af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-