Hamaca Cars ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. apr. 2019
 • CVR 40561501

Virksomheden Hamaca Cars ApS befinder sig i branchen "Karosseriværksteder og autolakererier" og har adresse i Ryomgård. De blev etableret i 11. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -34.432 DKK, mens den i 2021 var på 39.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.185 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ronnie Bodekær Clausen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47’ DKK

-28%

Egenkapital

-38’ DKK

-519%

Omsætning

-

Resultat før skat

-47’ DKK

0%

Årets resultat

2022-47.185 DKK
2021-36.877 DKK
202062.298 DKK
2019-56.338 DKK

Likviditetsgrad

43 %

-43%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-32 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-26 %

-694%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

148’ DKK

-29%

Bruttofortjeneste

-34’ DKK

-187%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

80’ DKK

-47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -34’
  -1’
  -11’
  -
  -47’
  0
  0
  -
  0
  -47’
  -
  -47’
  -
  -47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -
  -
  -
  38’
  68’
  56’
  -
  -
  -
  14’
  80’
  148’
  40’
  -78’
  -
  -
  -38’
  -
  -38’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  186’
  148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hamaca Cars ApS 01.05.2021
Hamaca Cars IVS 21.08.2019 30.04.2021
Hamaca formuepleje IVS 11.04.2019 20.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakkevej 11 · DK-8550 Ryomgård 07.07.2021
Solbakkevej 11 · DK-8550 Ryomgård 11.04.2019 06.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
452020 Karosseriværksteder og autolakererier 01.11.2023
451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 19.07.2019 31.10.2023
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 11.04.2019 18.07.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-07-07 07.07.2021
2021-05-01 01.05.2021 06.07.2021
2019-08-21 21.08.2019 30.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.05.2021
1 DKK 11.04.2019 30.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 11.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Ronnie Bodekær Clausen 11.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronnie Bodekær Clausen 11.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hamaca Cars ApS

Solbakkevej 11
8550 Ryomgård

CVR

40561501

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. april 2019

P-nummer

1024755599

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • App nordic Aps
 • Farvebutik Aps

Branchekode

452020
Karosseriværksteder og autolakererier

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Hallo@farvebutik.dk

Telefon

28406546

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at købe og sælge biler

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-