AI Systems ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2019
 • CVR 40555730

Virksomheden AI Systems ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 29. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.844 DKK, mens den i 2021 var på -11.119 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.945 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+39%

Egenkapital

-28’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+39%

Årets resultat

2022-6.945 DKK
2021-11.437 DKK
2020-18.275 DKK
2019-31.273 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  0
  -
  0
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -68’
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  28’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AI Systems ApS 29.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Arnold Nielsens Boulevard 67 · DK-2650 Hvidovre 01.02.2023
Herstedvang 7C · DK-2620 Albertslund 29.05.2019 31.01.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 29.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-29 29.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 29.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thierry Madvig 29.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thierry Madvig 29.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AI Systems ApS

Arnold Nielsens Boulevard 67
2650 Hvidovre

CVR

40555730

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2019

P-nummer

1024747359

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

entrepreneurkbh@gmail.com

Telefon

28819339

Formål

Selskabets formål er at drive programmerings- og udvikling virksomhed, som udvikler og programmere systemer efter kundens ønsker og hermed beslægtet aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-