BSL Byg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2019
 • CVR 40555129

Virksomheden BSL Byg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vinderup. De blev etableret i 29. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -533.281 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-533’ DKK

-235%

Egenkapital

1.545’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-533’ DKK

-229%

Årets resultat

2022-533.281 DKK
2021394.861 DKK
2020-232.901 DKK
20191.566.533 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-31 %

-334%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.555’ DKK

-32%

Bruttofortjeneste

-461’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -461’
  -
  -13’
  49’
  -475’
  133’
  -192’
  -
  -59’
  -533’
  -
  -533’
  -
  -533’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  58’
  -
  58’
  -
  -
  -
  -
  58’
  -
  -
  111’
  8’
  325’
  -
  1.555’
  40’
  1.446’
  59’
  -
  1.545’
  -
  1.545’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1.555’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BSL Byg Holding ApS 29.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Ejsingholmvej 16 · DK-7830 Vinderup 15.12.2022
Ejsingholmvej 16 · DK-7830 Vinderup 29.05.2019 14.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-29 29.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Sandbæk Larsen 29.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Sandbæk Larsen 29.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BSL Byg Holding ApS

Ejsingholmvej 16
7830 Vinderup

CVR

40555129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2019

P-nummer

1024746980

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med investeringer i kapitalandele og værdipapirer, handel og service og aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-