Beg og bomuld ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2019
 • CVR 40551662

Virksomheden Beg og bomuld ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 28. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.865 DKK, mens den i 2021 var på -9.266 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 489.440 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

489’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.849’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

488’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022489.440 DKK
2021864.244 DKK
2020765.475 DKK

Likviditetsgrad

147 %

-73%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

81 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.274’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

425’ DKK

+94%

Tilgodehavende

449’ DKK

+47%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  488’
  -
  488’
  -2’
  489’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.825’
  -
  -
  1.825’
  1.825’
  -
  -
  -
  -
  104’
  449’
  2.274’
  40’
  265’
  59’
  -
  1.849’
  -
  1.849’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  119’
  95’
  -
  -
  -
  6’
  -
  306’
  2.274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Beg og bomuld ApS 28.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Petersensvej 5 · DK-3250 Gilleleje 08.11.2022
Hillerødvejen 66A · DK-3250 Gilleleje 28.05.2019 07.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-19 19.12.2022
2019-05-31 31.05.2019 18.12.2022
2019-05-28 28.05.2019 30.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Anders Møller Petersen 28.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Møller Petersen 28.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Beg og bomuld ApS

Carl Petersensvej 5
3250 Gilleleje

CVR

40551662

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2019

P-nummer

1024743906

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@gbkontor.dk

Telefon

21658431

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-