Bækdals ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. maj 2019
 • CVR 40548629

Virksomheden Bækdals ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 27. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 552.523 DKK, mens den i 2022 var på 454.676 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 200.451 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

200’ DKK

+10%

Egenkapital

2.713’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

286’ DKK

+10%

Årets resultat

2023200.451 DKK
2022181.603 DKK
2021264.990 DKK
2020115.311 DKK
201989.716 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+27%
Svag

Soliditetsgrad

34 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.937’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

553’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

5.224’ DKK

-5%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  553’
  -
  -111’
  -
  441’
  -
  -155’
  -
  -155’
  286’
  -
  286’
  -86’
  200’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  7.937’
  -
  -
  -
  -
  7.937’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.937’
  250’
  2.463’
  -
  -
  2.713’
  -
  2.713’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.100’
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  2.124’
  7.937’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bækdals ApS 27.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gl Kongevej 15 · DK-6920 Videbæk 27.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 27.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-27 27.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 27.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening 27.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jan Bækdal Kristensen 27.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Bækdal Kristensen 27.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bækdals ApS

Gl Kongevej 15
6920 Videbæk

CVR

40548629

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. maj 2019

P-nummer

1024739844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jbk@edc.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-