LAVV ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. maj 2019
 • CVR 40544674

Virksomheden LAVV ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 23. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.000 DKK, mens den i 2021 var på -102 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.007 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

< -999%

Egenkapital

25’ DKK

-11%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-3’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-3.007 DKK
2021-102 DKK
2020-504 DKK
2019-11.868 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-12 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

25’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  3’
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  25’
  40’
  -15’
  -
  -
  25’
  -
  25’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LAVV ApS 23.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Pilesvinget 63 · DK-2700 Brønshøj 23.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 23.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-23 23.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 23.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lauge Dissing Søndergaard 23.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lauge Dissing Søndergaard 23.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LAVV ApS

Pilesvinget 63
2700 Brønshøj

CVR

40544674

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. maj 2019

P-nummer

1024733706

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er holding til investeringer

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-