MHW Holding 2019 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2019
 • CVR 40541608

Virksomheden MHW Holding 2019 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hesselager. De blev etableret i 24. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.615 DKK, mens den i 2021 var på -8.171 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 231.374 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

231’ DKK

-33%

Egenkapital

1.094’ DKK

+12%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

229’ DKK

-34%

Årets resultat

2022231.374 DKK
2021347.161 DKK
2020224.758 DKK
201930.420 DKK

Likviditetsgrad

281 %

+110%
God

Afkastningsgrad

-1 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.161’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

189’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  9’
  -9’
  -
  0
  -
  0
  229’
  -
  229’
  -2’
  231’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  973’
  -
  -
  973’
  973’
  -
  -
  -
  -
  110’
  189’
  1.161’
  40’
  398’
  118’
  -
  1.094’
  -
  1.094’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  6’
  -
  67’
  1.161’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MHW Holding 2019 ApS 24.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Gl. Dam 6 · DK-5874 Hesselager 24.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-24 24.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 24.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Hartvig Wadstrøm 24.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Hartvig Wadstrøm 24.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MHW Holding 2019 ApS

Gl. Dam 6
5874 Hesselager

CVR

40541608

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2019

P-nummer

1024730855

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i for-bindelse hermed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-