Theo 2019 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2019
 • CVR 40541241

Virksomheden Theo 2019 ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 21. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.068 DKK, mens den i 2021 var på -16.312 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -138.572 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-139’ DKK

+82%

Egenkapital

1.251’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-139’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-138.572 DKK
2021-779.029 DKK
2020541.668 DKK
2019894.143 DKK

Likviditetsgrad

2.122 %

+172%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.309’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.238’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  -
  -40’
  -
  -40’
  -139’
  -
  -139’
  -
  -139’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  71’
  -
  -
  1.139’
  -
  3’
  1.238’
  1.309’
  40’
  1.152’
  59’
  -
  1.251’
  -
  1.251’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  58’
  1.309’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Theo 2019 ApS 27.08.2019
RAH Holding 2019 ApS 21.05.2019 26.08.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Avedøreholmen 86D · DK-2650 Hvidovre 07.05.2021
Avedøreholmen 86D · DK-2650 Hvidovre 21.05.2019 06.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 21.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-27 27.08.2019
2019-05-21 21.05.2019 26.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 21.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Rahbek 21.05.2019
Flemming Barnharn Rahbek 21.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Flemming Barnharn Rahbek 21.05.2019
Flemming Rahbek 21.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Theo 2019 ApS

Avedøreholmen 86
2650 Hvidovre

CVR

40541241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2019

P-nummer

1024730170

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller