JJnet.dk Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2019
 • CVR 40539301

Virksomheden JJnet.dk Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 22. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.711 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

41’ DKK

-93%

Egenkapital

2.311’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

-95%

Årets resultat

202340.711 DKK
2022606.742 DKK
2021255.409 DKK
202062.271 DKK
2019274.118 DKK

Likviditetsgrad

26.092 %

God

Afkastningsgrad

3 %

-85%
Svag

Soliditetsgrad

100 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.316’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.305’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  2’
  75’
  9’
  -53’
  -
  -44’
  31’
  -
  31’
  -10’
  41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.011’
  -
  -
  1.011’
  1.011’
  -
  -
  153’
  -
  1.106’
  1.305’
  2.316’
  40’
  2.210’
  61’
  -
  2.311’
  -
  2.311’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -10’
  5’
  -
  5’
  2.316’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JJnet.dk Holding ApS 22.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Åsvinget 5 · DK-9800 Hjørring 22.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-22 22.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 22.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 22.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Johannesen 22.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Johannesen 22.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JJnet.dk Holding ApS

Åsvinget 5
9800 Hjørring

CVR

40539301

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2019

P-nummer

1024727757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investeringer af enhver art samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-