Houlund af 2019 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2019
 • CVR 40536000

Virksomheden Houlund af 2019 ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 9. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+13%

Egenkapital

20’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+13%

Årets resultat

2023-1.000 DKK
2022-1.144 DKK
2021-1.192 DKK
2020-9.715 DKK
2019-6.682 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

20’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  20’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Houlund af 2019 ApS 09.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kronprinsensvej 63 · DK-2000 Frederiksberg 28.06.2021
Finsensvej 19 · DK-2000 Frederiksberg 24.01.2020 27.06.2021
Halmtorvet 29B · DK-1700 København V 09.05.2019 23.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 09.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-09 09.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører 09.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Lund-Skovbo 09.05.2019
Claus Bloch Houmann 09.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Lund-Skovbo 09.05.2019
Claus Bloch Houmann 09.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Houlund af 2019 ApS

Kronprinsensvej 63
2000 Frederiksberg

CVR

40536000

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2019

P-nummer

1024723883

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacob@lund-skovbo.dk

Telefon

51515015

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at nyopføre eller istandsætte boliger, samt enhver virksomhed, som efter ledelsens skøn, er beslægtet hermed herunder udlejning

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-