Bomuld Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2019
 • CVR 40533834

Virksomheden Bomuld Invest ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 16. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.124 DKK, mens den i 2022 var på -4.499 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 120.466 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

120’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.579’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

121’ DKK

+678%

Årets resultat

2023120.466 DKK
2022-541 DKK
2021-642 DKK
202064.338 DKK
2019278.946 DKK

Likviditetsgrad

18 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.829’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  51’
  -
  -
  51’
  121’
  -
  121’
  -1’
  120’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.101’
  -
  -
  1.783’
  1.783’
  -
  -
  -
  -
  41’
  46’
  1.829’
  50’
  458’
  61’
  -
  1.579’
  -
  1.579’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  192’
  -
  -
  -
  5’
  -
  250’
  1.829’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bomuld Invest ApS 16.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Kigkurren 8A · DK-2300 København S 16.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 16.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-16 16.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kevin Pihl-Nielsen 16.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kevin Pihl-Nielsen 16.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bomuld Invest ApS

Kigkurren 8
2300 København S

CVR

40533834

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2019

P-nummer

1024721783

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-