BSHH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2019
 • CVR 40531556

Virksomheden BSHH Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 20. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.875 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.489 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

21’ DKK

+207%

Egenkapital

29’ DKK

+278%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202221.489 DKK
2021-20.060 DKK
2020-1.105 DKK
2019-21.115 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

+51%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

+150%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  28’
  27’
  -
  -
  -
  -
  21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  -
  -
  46’
  46’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  50’
  -21’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  0
  -
  -
  2’
  17’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BSHH Holding ApS 20.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 20.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-20 20.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør. 20.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hvitfeld Hansen 20.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hvitfeld Hansen 20.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BSHH Holding ApS

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

CVR

40531556

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2019

P-nummer

1024718936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-