Jonas Balle Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. maj 2019
 • CVR 40527869

Virksomheden Jonas Balle Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 16. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.907 DKK, mens den i 2022 var på -7.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 364.459 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

364’ DKK

-37%

Egenkapital

2.106’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

400’ DKK

-31%

Årets resultat

2023364.459 DKK
2022577.044 DKK
2021446.826 DKK
2020165.450 DKK
2019140.323 DKK

Likviditetsgrad

2.722 %

+204%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-24%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.169’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.699’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  203’
  -
  12’
  216’
  400’
  -
  400’
  -35’
  364’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  470’
  -
  -
  470’
  470’
  -
  -
  535’
  10’
  43’
  1.699’
  2.169’
  40’
  2.005’
  61’
  -
  2.106’
  -
  2.106’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  62’
  2.169’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jonas Balle Holding ApS 16.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Grenåvej 686E · DK-8541 Skødstrup 26.04.2022
Grenåvej 686E · DK-8541 Skødstrup 13.09.2021 25.04.2022
Grenåvej 686E · DK-8541 Skødstrup 13.10.2020 12.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-16 16.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 16.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 16.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Lykke Balle 16.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Lykke Balle 16.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jonas Balle Holding ApS

Grenåvej 686
8541 Skødstrup

CVR

40527869

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. maj 2019

P-nummer

1024713721

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-