CSS Randers ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2019
 • CVR 40527524

Virksomheden CSS Randers ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 20. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 413.028 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

413’ DKK

+345%

Egenkapital

1.306’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

409’ DKK

+333%

Årets resultat

2023413.028 DKK
2022-168.820 DKK
2021564.520 DKK
2020-250.723 DKK
20191.987.487 DKK

Likviditetsgrad

145 %

Tilfredsst.

Afkastningsgrad

28 %

+349%
God

Soliditetsgrad

89 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.467’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

234’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  18’
  410’
  4’
  -5’
  -
  -1’
  409’
  -
  409’
  -4’
  413’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.233’
  -
  -
  1.233’
  1.233’
  -
  -
  -
  -
  109’
  234’
  1.467’
  40’
  1.266’
  -
  -
  1.306’
  -
  1.306’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  -
  -
  -9’
  8’
  -
  161’
  1.467’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CSS Randers ApS 20.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hobrovej 62 · DK-8900 Randers C 12.03.2022
Palmelunden 33 · DK-8960 Randers SØ 20.05.2019 11.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-20 20.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 20.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Brian Arnfred von Benzon Eriksen 20.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Arnfred von Benzon Eriksen 20.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CSS Randers ApS

Hobrovej 62
8900 Randers C

CVR

40527524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2019

P-nummer

1024713543

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

be@brianeriksen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med er at eje kapitalandele i unoterede selskaber samt andre værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-