Built Up ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2019
 • CVR 40523499

Virksomheden Built Up ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Holte. De blev etableret i 8. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -90.314 DKK, mens den i 2022 var på 77.708 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -92.162 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lars Vendelbo Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-92’ DKK

< -999%

Egenkapital

-266’ DKK

-53%

Omsætning

170’ DKK

-46%

Resultat før skat

-118’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-92.162 DKK
2022-2.883 DKK
202121.871 DKK
2020-242.381 DKK

Likviditetsgrad

92 %

+79%
Svag

Afkastningsgrad

-3 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

+91%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-66 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Balance

3.257’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-90’ DKK

-216%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.257’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  170’
  -90’
  -
  -
  -
  -112’
  -
  -
  -
  -
  -118’
  -
  -118’
  -26’
  -92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.176’
  -
  -
  -
  3’
  3.257’
  3.257’
  50’
  -316’
  -
  -
  -266’
  -
  -266’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.523’
  3.257’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Built Up ApS 15.08.2023
Clean Up ApS 08.05.2019 14.08.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Vejlesøparken 35 · DK-2840 Holte 07.09.2023
Søhøj 11 · DK-2690 Karlslunde 08.05.2019 06.09.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 15.08.2023
812100 Almindelig rengøring i bygninger 08.05.2019 14.08.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-15 15.08.2023
2019-05-08 08.05.2019 14.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Lars Vendelbo Pedersen 08.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lennart Ramsing 15.08.2023
Lars Vendelbo Pedersen 08.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Built Up ApS

Vejlesøparken 35
2840 Holte

CVR

40523499

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2019

P-nummer

1024710005

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve istandsætte og videresælge ejendomme, lejligheder, villaer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-