FIFO Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. maj 2019
 • CVR 40518177

Virksomheden FIFO Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 13. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.228.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.228’ DKK

+32%

Egenkapital

5.121’ DKK

+30%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.228’ DKK

+31%

Årets resultat

20221.228.426 DKK
2021928.454 DKK
2020575.074 DKK
2019538.085 DKK

Likviditetsgrad

5.750 %

+620%
God

Afkastningsgrad

24 %

+3%
God

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.136’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

863’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.231’
  -
  -
  -
  -
  1.228’
  -
  1.228’
  -1’
  1.228’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.273’
  -
  -
  4.273’
  4.273’
  -
  -
  247’
  30’
  194’
  863’
  5.136’
  40’
  2.818’
  59’
  -
  5.121’
  -
  5.121’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  15’
  5.136’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FIFO Holding ApS 13.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
H.P.Hansens Plads 32 · DK-4200 Slagelse 18.02.2020
Valbyvej 34 · DK-4200 Slagelse 13.05.2019 17.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-13 13.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 13.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Jensen 13.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Jensen 13.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FIFO Holding ApS

H.P.Hansens Plads 32
4200 Slagelse

CVR

40518177

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. maj 2019

P-nummer

1024701375

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-