CV Holding Brædstrup ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2019
 • CVR 40514414

Virksomheden CV Holding Brædstrup ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 8. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 135.173 DKK, mens den i 2022 var på 21.148 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.202 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

+190%

Egenkapital

109’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

> +999%

Årets resultat

202310.202 DKK
20223.512 DKK
2021-1.818 DKK
2020-13.661 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-68%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+488%
Svag

Soliditetsgrad

4 %

+11%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

2.857’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

135’ DKK

+539%

Gældsforpligtelser

2.749’ DKK

-1%

Tilgodehavende

17’ DKK

-68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  135’
  -
  -42’
  -
  94’
  -
  -79’
  -
  -79’
  14’
  -
  14’
  -4’
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.339’
  501’
  -
  -
  501’
  2.840’
  -
  0
  -
  -
  -
  17’
  2.857’
  40’
  69’
  -
  -
  109’
  -
  109’
  -
  -
  1.547’
  -
  -
  -
  1.617’
  282’
  -
  208’
  7’
  5’
  0
  1.132’
  2.857’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CV Holding Brædstrup ApS 08.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Tønningvej 10 · DK-8740 Brædstrup 01.03.2022
Tønningvej 10 · DK-8740 Brædstrup 08.05.2019 28.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-08 08.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 08.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Claus Venning 08.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Venning 08.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CV Holding Brædstrup ApS

Tønningvej 10
8740 Brædstrup

CVR

40514414

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2019

P-nummer

1024697858

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-