Maskinudlejning Nord ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2019
 • CVR 40507930

Virksomheden Maskinudlejning Nord ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Brønderslev. De blev etableret i 29. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 18.042 DKK, mens den i 2021 var på 17.674 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.105 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-50%

Egenkapital

67’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

-50%

Årets resultat

20221.105 DKK
20212.208 DKK
202012.438 DKK
20191.706 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

2 %

-19%
Svag

Soliditetsgrad

15 %

-9%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

440’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

18’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  18’
  -
  -
  -
  9’
  0
  -8’
  -
  -8’
  1’
  -
  1’
  0
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  299’
  -
  299’
  -
  -
  -
  -
  299’
  -
  -
  54’
  -
  88’
  -
  440’
  50’
  17’
  -
  -
  67’
  -
  67’
  13’
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  9’
  -
  359’
  440’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maskinudlejning Nord ApS 29.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Filholmvej 92 · DK-9700 Brønderslev 12.10.2023
Filholmvej 92 · DK-9700 Brønderslev 15.04.2021 11.10.2023
Filholmvej 92 · DK-9700 Brønderslev 29.04.2019 14.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 29.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-29 29.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Søren Nymark 29.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Nymark 29.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maskinudlejning Nord ApS

Filholmvej 92
9700 Brønderslev

CVR

40507930

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2019

P-nummer

1024691019

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af materiel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-