Jeppesen Biler ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2019
 • CVR 40506993

Virksomheden Jeppesen Biler ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 7. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 102.750 DKK, mens den i 2022 var på -49.725 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 74.947 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Torben Jeppesen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

-57%

Egenkapital

-131’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

96’ DKK

> +999%

Årets resultat

202374.947 DKK
2022174.534 DKK
2021591.019 DKK
2020-1.021.644 DKK

Likviditetsgrad

89 %

+4%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

+330%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-12 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.082’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

103’ DKK

+307%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.082’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  103’
  -
  -
  -
  103’
  42’
  -48’
  -
  -7’
  96’
  -
  96’
  -21’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.082’
  0
  1.082’
  1.082’
  50’
  -181’
  -
  -
  -131’
  -
  -131’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.023’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.213’
  1.082’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jeppesen Biler ApS 07.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Pedersholmparken 12 · DK-3600 Frederikssund 19.11.2020
Kocksvej 38 · DK-3600 Frederikssund 07.05.2019 18.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 07.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-10-08 08.10.2019
2019-05-07 07.05.2019 07.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 07.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Torben Jeppesen 07.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Jeppesen 07.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jeppesen Biler ApS

Pedersholmparken 12
3600 Frederikssund

CVR

40506993

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2019

P-nummer

1024689936

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kassebil.dk ApS

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tj@maxgarage.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med automobiler og andre hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-