TORBEN JEPPESEN FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2014
 • CVR 35855432

Virksomheden TORBEN JEPPESEN FINANS ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 21. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 173.376 DKK, mens den i 2021 var på 23.789 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 181.241 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

181’ DKK

-86%

Egenkapital

703’ DKK

+31%

Omsætning

-

Resultat før skat

185’ DKK

-86%

Årets resultat

2022181.241 DKK
20211.274.456 DKK
2020-1.017.414 DKK
201918.886 DKK
2018-253.620 DKK
2017923.626 DKK
20167.392 DKK
2015-85.685 DKK

Likviditetsgrad

182 %

+37%
God

Afkastningsgrad

11 %

+789%
God

Soliditetsgrad

45 %

+59%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.558’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

173’ DKK

+629%

Gældsforpligtelser

855’ DKK

-37%

Tilgodehavende

1.505’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  173’
  -
  -
  -
  173’
  -
  -38’
  50’
  12’
  185’
  -
  185’
  -4’
  181’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  53’
  -
  -
  1.205’
  296’
  5’
  1.505’
  1.558’
  50’
  653’
  -
  -
  703’
  -
  703’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  827’
  827’
  1.558’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TORBEN JEPPESEN FINANS ApS 21.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Søbredden 26A · DK-2820 Gentofte 21.05.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 21.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-31 31.10.2017
2014-05-21 21.05.2014 30.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 21.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Torben Jeppesen 21.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Jeppesen 21.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TORBEN JEPPESEN FINANS ApS

Søbredden 26
2820 Gentofte

CVR

35855432

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2014

P-nummer

1019406187

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40116167

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-