JL-Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2019
 • CVR 40506209

Virksomheden JL-Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 8. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.457 DKK, mens den i 2022 var på -4.436 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 560.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

560’ DKK

-13%

Egenkapital

4.396’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

587’ DKK

-5%

Årets resultat

2023560.251 DKK
2022647.579 DKK
20211.241.679 DKK
2020-299.561 DKK
2019315.300 DKK

Likviditetsgrad

5 %

-85%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.203’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

133’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  301’
  -184’
  515’
  632’
  587’
  -
  587’
  -26’
  560’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.373’
  -
  -
  7.070’
  7.070’
  -
  -
  -
  5’
  99’
  133’
  7.203’
  40’
  3.247’
  122’
  -
  4.396’
  -
  4.396’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.803’
  -
  -
  -
  4’
  -
  2.807’
  7.203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JL-Invest Holding ApS 08.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Sandvejsbanken 13 · DK-4220 Korsør 04.05.2020
Sandvejsbanken 13 · DK-4220 Korsør 17.08.2019 03.05.2020
Revvej 40 · DK-4220 Korsør 08.05.2019 16.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-08 08.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 08.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Laugesen 08.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Laugesen 08.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JL-Invest Holding ApS

Sandvejsbanken 13
4220 Korsør

CVR

40506209

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2019

P-nummer

1024689219

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@sliknet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-