Kjærs Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. maj 2019
 • CVR 40498052

Virksomheden Kjærs Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Give. De blev etableret i 1. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 36.216 DKK, mens den i 2022 var på 20.432 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -61.413 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

+6%

Egenkapital

-233’ DKK

-36%

Omsætning

-

Resultat før skat

-78’ DKK

+1%

Årets resultat

2023-61.413 DKK
2022-65.071 DKK
2021-72.661 DKK
2020-84.226 DKK

Likviditetsgrad

17 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-13 %

-33%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.749’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

36’ DKK

+77%

Gældsforpligtelser

1.982’ DKK

+5%

Tilgodehavende

219’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  36’
  -
  -21’
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -78’
  -
  -78’
  -17’
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.530’
  -
  -
  -
  -
  1.530’
  -
  95’
  -
  24’
  15’
  219’
  1.749’
  50’
  -283’
  -
  -
  -233’
  -
  -233’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  690’
  575’
  -
  64’
  -
  17’
  -
  1.293’
  1.749’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kjærs Ejendomme ApS 01.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Dørkenvej 14 · DK-7323 Give 01.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2019
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.05.2019 30.06.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-01 01.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 01.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Torben Kjær 01.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Kjær 01.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kjærs Ejendomme ApS

Øster Dørkenvej 14
7323 Give

CVR

40498052

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. maj 2019

P-nummer

1024678810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-