M. T. Kjær Taxi ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. maj 2019
 • CVR 40488049

Virksomheden M. T. Kjær Taxi ApS befinder sig i branchen "Taxikørsel" og har adresse i Nakskov. De blev etableret i 3. maj 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.242.927 DKK, mens den i 2021 var på 1.015.309 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -63.402 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Magnus Trier Kjær.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-63’ DKK

-142%

Egenkapital

219’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

-83’ DKK

-142%

Årets resultat

2022-63.402 DKK
2021151.766 DKK
202096.350 DKK
2019114.698 DKK

Likviditetsgrad

46 %

-67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3 %

-112%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

-22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

803’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

1.243’ DKK

+22%

Gældsforpligtelser

584’ DKK

-1%

Tilgodehavende

193’ DKK

-72%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.243’
  -1.096’
  -58’
  -
  -22’
  0
  -62’
  -
  -62’
  -83’
  -
  -83’
  -20’
  -63’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  545’
  -
  -
  40’
  65’
  610’
  -
  138’
  -
  -
  51’
  193’
  803’
  40’
  179’
  -
  -
  219’
  -
  219’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  -
  -
  -
  -
  36’
  298’
  421’
  803’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. T. Kjær Taxi ApS 03.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skovsgårdsvej 4 · DK-4900 Nakskov 03.02.2020
Lundevej 17 · DK-4913 Horslunde 06.06.2019 02.02.2020
Fælandsvej 5 · DK-4900 Nakskov 03.05.2019 05.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
493200 Taxikørsel 03.05.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-03 03.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 03.05.2019

Direktører

Navn Fra Til
Magnus Trier Kjær 31.05.2019
Bjarne Antoni Tommy Jensen 03.05.2019 31.05.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Magnus Trier Kjær 31.05.2019
Bjarne Antoni Tommy Jensen 03.05.2019 31.05.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. T. Kjær Taxi ApS

Skovsgårdsvej 4
4900 Nakskov

CVR

40488049

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. maj 2019

P-nummer

1024667789

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

493200
Taxikørsel

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mtkjaertaxi@gmail.com

Telefon

22396817

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er drive taxavirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-