Hejjo Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2019
 • CVR 40483411

Virksomheden Hejjo Consulting ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 28. april 2019 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.908.244 DKK, mens den i 2021 var på 885.919 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.483.599 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.484’ DKK

+115%

Egenkapital

1.538’ DKK

+111%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.906’ DKK

+116%

Årets resultat

20221.483.599 DKK
2021690.563 DKK
2020-926 DKK
2019-9.830 DKK

Likviditetsgrad

438 %

+19%
God

Afkastningsgrad

91 %

+2%
God

Soliditetsgrad

73 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.107’ DKK

+110%

Bruttofortjeneste

1.908’ DKK

+115%

Gældsforpligtelser

569’ DKK

Tilgodehavende

2.107’ DKK

+110%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.908’
  -
  -
  -
  1.908’
  -
  -2’
  -
  -2’
  1.906’
  -
  1.906’
  -423’
  1.484’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  782’
  -
  1.301’
  2.107’
  2.107’
  50’
  88’
  1.400’
  -
  1.538’
  -
  1.538’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  88’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  481’
  2.107’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hejjo Consulting ApS 28.04.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Marielystvej 14 · DK-6000 Kolding 16.05.2023
Marielystvej 14 · DK-6000 Kolding 16.06.2020 15.05.2023
Grønnegade 20 · DK-6600 Vejen 28.04.2019 15.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 28.04.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-04-28 28.04.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.04.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 28.04.2019

Direktører

Navn Fra Til
Adam Wael Hejjo 28.04.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adam Wael Hejjo 28.04.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hejjo Consulting ApS

Marielystvej 14
6000 Kolding

CVR

40483411

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2019

P-nummer

1024661527

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med konsulentopgaver og rådgivning af kunder, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-